Productcategorie

Zoekterm

Als autocompleteresultaten beschikbaar zijn, gebruik dan de pijl omhoog en omlaag om te bladeren en enter om te selecteren. Tik op apparaten, verken met aanraking of veeg met bewegingen.
Terug
Terug

Disclaimer

ATAG Nederland B.V. (ASKOETNAPelgrimATAG en Hisense) besteedt de grootst mogelijk zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die via haar websites en/of elektronische nieuwsbrieven worden aangeboden, doch voor de juistheid en volledigheid hiervan kan niet worden ingestaan. ATAG Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van, informatie via internet. Verwijzingen naar sites die niet door ATAG Nederland worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel ATAG Nederland selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. ATAG Nederland garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen, verwerken daarvan.
 
Alle informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, illustraties en vormgeving van en/of op de websites, zijn beschermd onder de toepasselijke wetgeving. Dit impliceert dat, behoudens wettelijke uitzonderingen, het uitdrukkelijk niet is toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATAG Nederland. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van ATAG Nederland nodig.
 
 
Service- en garantievoorwaarden