Handleiding


Het typenummer is een 6-cijferige code welke u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat of op de garantiekaart.